Vật liệu được chế biến theo công nghệ HPL (High Pressure Laminate) bao gồm 3 lớp đế chủ yếu là bột giấy được ép tuần hoàn ở chế độ cao (300kg/cm2 và nhiệt độ 125 độ). Trên bề mặt có 2 lớp một lớp tạo mỹ thuật bằng kỹ thuật in và một lớp melamin resin bảo vệ bề mặt. Tiêu chuẩn thông thường một tấm có kích thước 1.220 x 2.440 mm bề dày 08 mm. Sản phẩm có nhiểu loại: bề mặt mờ (matt) mịn (satin) mặt gỗ tự nhiên mặt thuỷ tinh…


 

icon icon icon