Nôi Thất Vượt Thời Gian

Miễn kiểm tra xuất khẩu, chất lượng phải được ổn định lâu dài tại thị trường quốc tế không phải là một phần của việc sản xuất của công ty trách nhiệm và gây ra hàng loạt bất đồng chính kiến, khiếu nại và trả về, kiểm tra tốc độ vượt qua của các cơ quan thanh tra và kiểm dịch liên tiếp 3 năm để đạt 100% ; miễn kiểm tra hàng hóa trong nước hoặc khu vực có liên quan các ngành công nghiệp tương tự, chất lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm ở một vị trí hàng đầu. Wei đồ nội thất của con người chỉ tiêu môi trường đã đạt đến châu Âu E1 , D4 và Nhật JAS tiêu chuẩn, sử dụng công nghệ sơn tiên tiến nhất, màu sắc đồng đều, kéo dài mặc, không độc hại, không gây ô nhiễm. Trao giải thưởng ISO chứng nhận, trao tặng thương hiệu nổi tiếng và thương hiệu nổi tiếng.

Viết bình luận
icon icon icon